Varför ”Sverige”? – Det handlar om en svensk ekologisk och gudomlig strävan

Förord

En person i den gröna rörelsen har anonymt frågat mig varför vi döpt partiet till just ”Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister” med betoning på Sverige och om vi inte är rädda för att bli assoccierade med nazismen, samt även ifrågasättandet av det nationella eftersom miljöproblemen faktist är globala.

Därför har jag med inspiration av Vilhelm Mobergs gamla text strävan hämtad från Motpol, samt från Projekt Moberg om Vilhelm Moberg och det tredje riket, samt förslag från mina vänner i detta parti, samt i Vetenskapliga partiet och i Jämställda partiet, därför skapat denna nya modernare text som klargör saken.

Det handlar om en svensk ekologisk och gudomlig strävan

Denna nationella strävan i varje nation leder till lösningen på det globala problemen för alla världens folk. Svenskarna har varit en blandning av folk allt sedan vikingarna tog trälar på sina primitiva rövarstråt men även som ett resultat av mer civiliserad handel och balanserad invandring. Sverige är således vårt blandade folks gudomliga land. Vi är nu cirka 9 miljoner levande svenska medborgare. Strax fem gånger fler än för bara tvåhundra år sedan och arton gånger fler än för femhundra år sedan.

Ändå är inte Sverige lika trångbott som andra länder. Sverige är även våra svenska förfäders land. De som byggde upp det åt oss. De döda svenska medborgarna genom århundradena är åtskilliga miljoner fler än vi. De första utvandrarna från Europa tog med sig grunderna till vårt svenska språk och blev de första invandrarna och nybyggarna. Svenskarna invandrade från söder när inlandsisarna drog sig undan. Det samiska folket kom från öster. Så länge svenskar och samer kan leva i ekologisk balans med naturen inom sina områden kommer det vara fred mellan våra folk.

De flesta svenskar med en asatro började tro på Jesus socialistiska kärleksbudskap om att dela brödet och vinet lika. Jesus var en ledare som arbetade åt sitt eget folk, men även hjälpte andra människor. Jesus är nu en del av det svenska kulturarvet. Sverige är därför idag ett land med i grunden kristna värderingar. Jesus handlingar står i bjärt kontrast till sekteristiskt våld utfört av vikingar, salafister, nazister och legoknektar mot demokratier. Jesus står också i bjärt kontrast mot gnidenheten utförd av girigheten. Därför är vi ett svenskt, ekologiskt, demokratiskt och socialistiskt parti.

Sverige är melankolins land halva året varje år, ett dunkelt molnigt och regnigt land, ett utmanade land för den depressive. Sverige är lågtryckens favoritdestination. Det svenska folket har anpassat sig till vintermörkret, depressionerna och kylan på olika vis.

Hundar och katter är en del av våra familjer och sprider den glädje vi så väl behöver i mörkret. Vi vandrar vitklädda med levande ljus och sjunger för varann när det är som mörkast, på Lucia. Vi äter köttbullar, julskinka, pepparkakor och dricker glögg. Många låter den lilla svenska och hårt beskattade nubben riva gott i halsen. Ibland serveras vegetariska alternativ. Vissa av oss äter lutfisk som torkats på ställningar i broderlandet Norge, det broderland som också kallades Sverige en gång i tiden.

Vi isolerar oss själva i husen mot kylan. Därför ligger ofta snön tjock och vit på taken och barnen liknar uppstoppade nallar när de tultar fram i snön. Vi dekorerar stugorna med vårt favoritträd ur skogen. Granen. Vi klär den vackert och dekorerar den med ljus. Vi vandrar på skidor i den glittrande vita snön. Vi åker skridskor och pilkar på de frusna sjöarna. Kylan biter och sticker i kinderna. Klimatet är hårt. De svaga svenskarna och de gamla halkar lätt, trillar och skadar sig. De lider hårt i kylan av reumatism och den torra vinterluften inomhus, men de har nya moderna mediciner, alternativa huskurer och krämer.

Sverige är ett hårt land, men till slut kommer våren. Vårt svenska välfärdssystem har vi byggt för att ta hand om alla som lider, även om den berömda svenska socialismen nu är hårt ansatt av osvenska giriga borgare, osvenska tokiga liberaler, osvenska korrumperade nyliberaler, välfärdsflyktingar och riktiga flyktingar från länder som havererat välfärdsmässigt. För att rätta till saken är vi ett svenskt, ekologiskt, demokratiskt och socialistiskt parti.

Svenskarna har varit en blandning av olika folk allt sedan vikingarna tog trälar. Svenskar finns i alla möjliga olika varianter. Allt från rödhåriga till krulligt svarthåriga, men all svensk hy älskar att på våren att vara naken och fri i den skarpa vårsolen i en skogsglänta eller på en balkong och där välkomna solens strålar in i kroppen efter en lång vinter. Ibland betraktar vi varann vid sådana tillfällen i respekt och beundran, likt vi betraktar Zorn-tavlor.

Sverige är också vårkänslornas land och den ljusa midsommarnattens glädjedruckna älskog. Det är inte konstigt. Svensken förvandlas nämligen under sommaren ofta till en glad individ med en brun vacker hud som skydd för den skarpa sommarsolen i det nordliga Sverige där ozon-skiktet ibland är tunt. Sverige är ofta regnigt med stora randiga mygg. De kliande myggbetten bär inga malariaparasiter än, även om klimatet nu tycks blir något varmare och vildare till det moderna skogsbrukets förfäran.

Svensken har favoriserats av den svenska kvinnan såväl som av romerska kejsare i behov av livvakter. Det är en hjälpsam hederlig vikingaman som vikingakvinnan valt, idag en jämställd man som gärna tar hand om barnen och tar pappaledigt. Svenskarna har länge seglat mellan kobbar och skär i de lugna vikarna i jakt på fisk. De har seglat utmed vindpinade kuster, vandrat i de djupa skogarna på jakt efter vilt eller vandrat i mörkret under molniga regniga nätter.

De typiskt svenska blå eller blågrå ljuskänsliga ögonen är ofta extremt ljuskänsliga och kan ofta se i nästan komplett mörker en molnig höstnatt, medan de bruna svenska ögonen skyddat bättre mot solen på sommaren och på mer sydliga rövarstråt. Kvinnans frihet att välja partner i Sverige har den svenska kvinnan ofta utnyttjat väl och på ett gudomligt vis skapat svenskarna. Männen har valt de vackra sköna kvinnorna likaså med den sjungande vackra svenska rösten. Svenskarna själva anser ofta att svenska är världens vackraste språk som inte bör missbrukas. Därför börjar partinamnet med Sverige.

Vissa har försökt krossa det svenska folket på olika vis. Vi har haft giriga svenska kungar och adel som krigat sönder Sverige för egen vinning och gjort det fattigt på män till de svenska barnens och kvinnornas förtvivlan. I den svenska folksjälen finns detta minne. Därför viftar inte alltid det svenska folket med den svenska flaggan även om det inte är flaggans fel.

Vi har haft ledare som ljugit för folket, vilselett och sålt ut det svenska folkets nation till utländska intressen och på så vis gjort det svenska folket fattigare. Vi har haft svenskar som stulit pensionerna från gamla svenskar, höjt sina egna löner och slösat bort våra pengar mot mutor och sedan berömt varann för sin givmildhet med pengar som de stulit från det svenska folket. Då skäms det svenska folket för hur de har röstat.

Vi har haft påhälsning av förakt mot det typiskt svenska. Svensken har ofta knutit näven i byxfickan och bitit ihop tänderna, inte visat sin ilska, varit politiskt korrekt, men när måttet är rågat reagerar ofta svensken resolut med otrolig kraft och beslutsamhet. Det är en varning till den som tror att svensken är en mes för att han hövligt backar. Se upp! Det vilar en viking i varje svensk som är mycket kapabel att släppa luften ur den föraktfulle.

Goda saker som har kommit till Sverige har svenskarna glädjefullt svalt med hull och hår, såsom köttbullar, bananpizza med curry och den gudomliga historien om Jesus som blivit en del av den svenska kulturen och svenskens kristna värderingar, även om svensken idag oftast är sekulär, agnostiker eller ateist med respekt för andra människors tro, så länge denna tro är ömsesidigt tolerant. Därför börjar partinamnet med Sverige.

Så har vi har haft hederliga gudomliga ledare också som lett Sverige till fred och välstånd. Vi har haft hederliga människor som det svenska folket älskat, människor som hederliga svenskar fortfarande sörjer, människor som ville att vi skulle dela brödet och vinet mer lika mellan oss i vårt Sverige, människor som även andra nationers folk sörjer, eftersom svenskarna ofta hjälpt andra folk till samma princip av jämlikhet för att skapa välstånd.

Vi har också haft de hederliga svenskarna som kämpat och brukat naturen på ett balanserat sätt och på så vis gjort landet mer fruktsamt. Vi har haft bönder, vetenskapsmän, ingenjörer, lärare och andra människor som på olika vis stöttat uppbyggandet av den svenska gudomliga nationen. Vi är skyldiga att lyssna till de hederliga framlidna svenskarna som visat och visar oss den rätta vägen.

Svensken är tacksam för de hederliga ledare som arbetade åt det svenska folket och för nationens väl. Tillsammans med svenskarna byggde de upp landet och ledde Sverige rätt på ett hederligt vis. Vi lyssnar till dem och hedrar dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras goda folkliga strävan. De kan inte längre skydda sitt gudomliga verk. Det är vår uppgift. Vi måste avslöja de svenskar som förfallit i girighet och stödja de riktigt hederliga svenskarna! Därför börjar vårt partinamn med Sverige.

Den hederlige svensken är på inget vis perfekt, för inte ens svenskarna kan alltid värna sig själva mot människans inneboende djuriska rovdrift. Djuren, Vildsvinen som bökar i den svenska myllan, älg som mumsar på kantareller, rådjur som skapar stigar i skogen, fjällräven som äter på vargens och järvens kadaver och ängens fridlysta blommor kan inte värja sig mot vår inbyggda korttänkta girighet.

Vi som människor i Sverige, inklusive samer och nya svenskar, måste besinna vår girighet, värna djuren och leva i balans med dem. Vi svenska medborgare har annars inte någon gudomlig rätt till Sverige. Vi har endast rätten besitta Sverige om vi lever i balans med svensk natur och om de svenska medborgarna har vett att skapa nya medvetna svenska medborgare tillsammans. Skapar vi intelligenta barn som lever i balans med vår natur så har vi denna gudomliga rätt. Annars kommer den gudomliga rätten vara förverkad och vår natur kommer bli en artfattig öken.

Detta vet många svenska medborgare och de gör sitt bästa för att skydda oss i ord och handling samtidigt som de njuter av den artrika svenska naturen. Det är därför svenskarna en gång skapat och numera värnar allemansrätten. Vi hedrar den inför våra barn. Den är så helig att när någon förvirrad utlänning eller ouppfostrad snorvalp missbrukar den eller utmanar den blir svensken bokstavligen skogstokig. Det är av samma varma känsla till naturen som svensken ofta handlar lokalt odlat och ekologiskt, såvida svensken inte blivit fattig på grund av ohederliga svenskars regerande.

Många nya svenska medborgare förtjänar också rätten att kalla sig svenskar. De har tagit till sig den svenska kulturen. Det är dessutom många svenskar som inte längre förtjänar att kalla sig svenskar. De vedervärdiga svenskarna som vi riktiga svenskar skäms för. De som inte respekterar det typiskt svenska gemensamma. De som inte värnar våra svenska friheter och vår svenska demokrati. De som minglar med extrema sekteristiska våldsamma fascister.

Jag talar om de vedervärdiga som inte förstår det svenska ordet lagom. De som kallar islamkritiker för islamofober, eller kallar demokratiska socialister för kommunister, eller kallar ekologiska människor för ekofascister, eller försöker jämföra diktatorer eller korrumperade oligarkregimer med oss svenska ekologiska demokratiska socialister.

Denna korkade ohövlighet är osvensk eftersom den är osann och obalanserad. En svensk försöker vara sann och balanserad, inte skapa konflikt eller rubriker. Rätten att kalla sig svensk är någonting som måste förtjänas, något som förvärvas av varje individ. Därför börjar vårt partinamn med Sverige.

Den som inte gillar de friheter som våra svenska förfäder kämpat för, de friheter som vi alla njuter av idag, är ingen riktig svensk och bör naturligtvis omedelbart lämna landet. Gillar man inte de gemensamma lagarna, yttrandefrihet och demokrati, gillar man inte sin egen rösträtt, kvinnans frihet, allemansrätten eller inte vill bevara Sverige i en naturlig balans har man således ingenting i Sverige att skaffa.

Vad Sverige är idag har döda och levande svenskar och invandrade nya svenskar gjort det till, och inga andra. Sverige är idag vårt genom vår gemensamma goda strävan. Är det någon i vårt heliga land som ödelagts så är det på grund av vår girighet, en Judas-lik girighet som sålt ut det heliga Sverige, något djupt osvenskt. Men Sverige kan tas tillbaka. De levande svenskarnas uppgift är att bevara och förbättra Sverige genom att fortsätta denna goda strävan på de olika balanserade friheternas grund. Därför börjar vårt partinamn med Sverige.

Vi är ett litet folk i världen. Vi har ett stort land att bo i, men se på kalhyggena och de artfattiga skogarna! Se på vad giriga svenskar gjort med skogen! Vårt land må se stort ut på kartan, men betänk vad som sker om vi inte skyddar vårt land! Tänk om vi återigen måste leva enbart av vår natur och vår skog! Vi är betydligt fler nu, men fortfarande relativt få i jämförelse med andra folk, vilka nu tvingas diskutera kvadratmeter odlad jord per individ för sin näring.

Vi var och är fortfarande de enskilda stugornas folk, även om allt fler bor i icke-ekologiska städer, men en dag kan komna då oljan är slut och vi återigen tvingas känna samvaron med forna dagars naturligt ekologiska bönder, torpare, soldater och backstugesittare. Då kan vi återigen tvingas brottas med stenen och stubben i ödsliga skogar när vi bryter åker, återigen behöva våra svenska krafter, andliga gudomliga krafter och kroppsliga, den starke sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är naturligtvis svenskarnas ursprung som format våra egenskaper och vår karaktär, men varje individ har barndomens personliga minnen av sitt land och sin barndoms hus. Sverige är buskarnas knoppar som öppnar sig i vårsolen. Sverige kan vara att bli vimmelkantig av nikotinchocken från starkt svensktillverkat snus.

Sverige är det gröna saftiga gräset där vi spelar fotboll barfota och kommer hem med gräsfläckar. Sverige är när en morfar tryggt håller en stege som vilar på ett äppelträds grenar, eller att med varsamhet plocka bär till en födelsedagstårta tillsammans med en moster.

Sverige är äta mormors välsmakande kroppkakor med lingonsylt och grädde eller att komma hem med två fulla klykor med abborrar eftersom man glömt hinken. Det är att snorkla i en glasklar sjö och titta på unga gäddor invid vasen.

Sverige är att spinna med i höstvindens virvlande gula löv på en skolgård med skolkamrater, eller att ro motströms med farfars båt, gå iland vid en sandbank och dra upp en stor fet gös mitt på dagen som sedan steks i smör med panering och gör mamma salig. Det är att susa fram på skidor i snön tillsammans med sin bästa kompis.

Visst. Det är inte alltid frid och fröjd i svenskarnas land längre, även om det är relativt fredligt. Det pågår trolltyg i den svenska tomteskogen. Extrema fascistiska rörelser försöker slå rot och ställa till problem, men alla svenska barn föds ändå fria av fria föräldrar i Sverige.

De kvinnor och döttrar som inte tror de är fria ännu, p.g.a. extrema sekters drogande inverkan eller hederskultur, har fortfarande alla möjligheter att bli fria svenska medborgare. Sverige är ett land där kvinnor och män har samma medborgerliga rättigheter och kan skyddas enkelt. Därför börjar vårt partinamn med Sverige.

Invandrarbarnen provar nu ofrivilligt sina gener från ett annat land i ett nytt klimat. De tvingas prova sina förmågor och sin karaktär på samma villkor som svenskarnas barn. Sverige är ett land där alla barn får en vetenskaplig utbildning fri från sekteristisk indoktrinering. Barnen får växa efter förmåga och får välja sin egen tro efter sina egna undersökningar, men detta Sverige är hotat och det är därför jag anser att ett parti man ska rösta på gärna ska börja med namnet ”Sverige”.

Oavsett vad vi vill att Sverige ska bli, oavsett vad vi anser vara estetiskt vackert, så bestämmer vi vår riktning tillsammans demokratiskt och i våra egna val och handlingar, oavsett om det sker med respekt för våra förfäder, våra idag levande medmänniskor, vad vi själva vill ha, eller ej. Jag hoppas att vi alla strävar efter att göra det med en typiskt svensk hövlighet och medkänsla så att vi landar i fred och välstånd för varje svensk medborgare även om några verkligen måste uppmuntras att packa resväskan och åka dit värderingarna motsvarar de egna. Det är därför jag anser att det är bra att vårt partinamn börjar med Sverige.

Annonser

1 kommentar

Kommentera gärna om du vill.

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s